تنهایی

تنهایی شکست تو زندگی خستگی بی تحمل شدن نسبت به فشارا تنهایی بازم تنهایی همه و همه این چزا یعنی من. یعنی حال این روزای من. 
/ 0 نظر / 40 بازدید
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
1 پست
آبان 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
21 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
10 پست
اسفند 84
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
8 پست
دی 82
1 پست
لذت
1 پست
ادیسون
1 پست
زن
1 پست
انسان
1 پست
حقوق
1 پست
فاحشه
1 پست
آرزو
1 پست
سیاست
1 پست
دولت
1 پست
حکومت
1 پست
انشا’
1 پست
رشوه
1 پست
برج_ایفل
1 پست