نازک

گاه گاهی آدم نازک میشود

یعنی خودش که نه، پوسته محافظش

نازک میشود و خیلی چیزهایی که اون زیر بود،معلوم میشود

حتی چیزهای کم رنگ

 

 

من نازک شده‌ام، احساس های کوچک را هم نمیتوانم پنهان کنم.

احساس اینکه دلم برایت تنگ شده، با اینکه میدانم این روزها خوب نیستی. که باید تنها باشی. که خیلی بدی*.

من فقط نازک شده‌ام وگرنه دوستی ما همان دوستی ساده‌اس است با چاشنی دوست داشتن و دلبستگی، که بدون این چاشنی رابطه‌ای شکل نمیگیرد و دیدارهایی برای دیدن هم پدید نمی‌آید.

این روزها دلم تابستان و گرمای سوزانش را نمیخواهد. دلم خنکای بهار یا پاییز را می خواهد. بهار بهتر از پاییز است، چون بهار آغاز است. از سرما دلت کم‌کم گرم میشود. اما خنکای دلچسب پاییز سرآغاز درد و تنهایی زمستان است. امیدوارم دلم اشتباه نکند.َ

 

 

*= حالت خیلی بد است

/ 0 نظر / 24 بازدید